Privacybeleid

INLEIDING

Dazzle bv zet zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie. We dragen zorg voor de bescherming van de privacy van onze klanten en gebruikers van onze producten die online of offline met ons communiceren, in de winkel, op evenementen, via de telefoon, via onze mobiele applicaties, websites en social media platforms.

Daarom hebben we dit privacybeleid opgesteld om je te informeren over de gegevens die we verzamelen, wat we met je gegevens doen, wat we doen om ze veilig te houden en welke rechten en keuzes je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

In dit document verwijzen we naar de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, waarmee de Data Protection Act 2018 (DPA2018), “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor België” wordt bedoeld; wanneer gegevens worden verwerkt door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die in de Europese Unie is gevestigd of gegevens van personen uit de Europese Unie omvatten, omvat dit ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU GDPR). Dit omvat tevens alle vervangende wetgeving die van tijd tot tijd van kracht wordt.

Dazzle bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verwerken, tenzij anders vermeld.

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post.

Ons belangrijkste postadres: Dazzle bv, Braemstraat 127, BE-9050 Gentbrugge

BTW-nummer: 0873.618.820

Telefoon: +32 475 60 38 94

E-mail: info@dazzle.be

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is: Kevin Thiels, kevin.thiels@dazzle.be

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN WANNEER

We verzamelen alleen persoonlijke informatie waarvan we weten dat we die echt zullen gebruiken en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming [of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van het land]. Het type persoonlijke informatie dat wij over u verzamelen en dat u vrijwillig aan ons verstrekt op deze website kan het volgende omvatten:

 • Uw naam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Antwoorden op enquêtes
 • IP-adres

Wij kunnen deze persoonlijke informatie in onze verdere contacten met u uitbreiden met uw adres, aankopen, gebruikte diensten en abonnementen, verslagen van gesprekken en overeenkomsten en betalingstransacties, enz. U bent niet wettelijk of contractueel verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken; we hebben echter ten minste de bovenstaande informatie nodig om op een efficiënte en effectieve manier met u als prospect te kunnen omgaan. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de naleving van onze legitieme belangen die we hebben aangegeven op het moment dat de informatie in eerste instantie werd verstrekt, daarom zullen we uw gegevens niet opslaan, verwerken of overdragen, tenzij we een passende wettelijke reden hebben om dit te doen. Afmelden voor tracking? Je kunt je uitschrijven voor Matomo Analytics door de checkbox uit te vinken.

HOE GEBRUIKEN WE JOUW INFORMATIE

 • Om contact met je op te nemen naar aanleiding van je vraag, om te reageren op vragen, suggesties, problemen of klachten waarover je contact met ons hebt opgenomen;
 • Onze producten en diensten aan u beschikbaar te stellen;
 • Voor statistische analyse en om feedback van u te krijgen over onze producten, websites, mobiele apps en andere diensten en activiteiten. Soms kunnen we je bijvoorbeeld uitnodigen om een product of dienst te beoordelen die je bij ons hebt gekocht of gebruikt. Als we dat doen, is het mogelijk dat we onafhankelijke leveranciers van onderzoek en feedback gebruiken om namens ons op te treden;
 • Om onze beveiligingsmaatregelen en -diensten van stroom te voorzien, zodat je veilig toegang hebt tot onze website en mobiele apps;
 • Om ons te helpen meer te begrijpen over jou als klant, de producten en diensten die je gebruikt, zodat we je beter van dienst kunnen zijn;
 • Contact met u op te nemen over producten en diensten van ons;
 • U voorzien van online reclame en promoties; en
 • Helpen om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.
 •  

MET WIE WE UW GEGEVENS KUNNEN DELEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden delen met andere organisaties:

 • Als de wet of een overheidsinstantie zegt dat we de persoonsgegevens moeten delen;
 • Als we persoonlijke gegevens moeten delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (dit omvat het verstrekken van persoonlijke gegevens aan anderen om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen); of
 • Van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van bepaalde processen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website. Alle informatie die we delen wordt echter verzameld en geanonimiseerd, zodat noch u noch uw apparaten ermee kunnen worden geïdentificeerd.
 • Wij zullen uw informatie niet delen met derden met het oog op direct marketing.
 • We maken gebruik van gegevensverwerkers die derde partijen zijn om onderdelen van diensten voor ons te leveren. We hebben gegevensverwerkersovereenkomsten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat zij over uw persoonlijke gegevens beschikken. Zij mogen uw persoonlijke gegevens alleen delen met andere organisaties buiten ons of verdere subverwerkers als wij hen vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven voor dit delen. Bovendien moeten deze andere organisaties zich houden aan onze gegevensverwerkersovereenkomst. Zij zullen uw persoonlijke gegevens veilig bewaren gedurende de periode die wij opdragen.

HOE WE U OP DE HOOGTE HOUDEN VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN

We sturen u relevante aanbiedingen en nieuws over onze producten en diensten op een aantal manieren, waaronder per e-mail.

Als u uw mailing voorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@dazzle.be.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE

Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat we dit doen met ons interne beleid voor gegevensbescherming en via ons externe website beleid. Deze worden regelmatig herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze accuraat zijn en onze gegevensverwerkingsactiviteiten weerspiegelen.
Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten via info@dazzle.be.

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om in veel omstandigheden toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, door een verzoek in te dienen. Dit wordt ook wel ‘Subject Access Request’ genoemd. Als we ermee instemmen dat we verplicht zijn om persoonlijke informatie aan u (of iemand anders namens u) te verstrekken, zullen we deze informatie gratis aan u of hen verstrekken en zullen we onverwijld en binnen één kalendermaand na ontvangst van uw verzoek reageren.
We kunnen vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons zodat we uw persoonlijke gegevens kunnen lokaliseren. Houd er rekening mee dat de termijn om aan uw verzoek te voldoen pas ingaat nadat we uw identiteit hebben kunnen verifiëren.
Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens

Als de persoonlijke informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, kunt u ons vragen deze te corrigeren.
Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Recht om onze verwerking van uw gegevens te stoppen of te beperken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden, om uw gegevens te laten verwijderen als we ze te lang bewaren of om de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te laten beperken.
Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Recht op wissen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen. Dit staat ook bekend als het ‘recht om vergeten te worden’. Het recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Recht op overdraagbaarheid

Het recht op overdraagbaarheid geeft u het recht om persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Het geeft u ook het recht om te verzoeken dat een verwerkingsverantwoordelijke deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke doorgeeft.
Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

HOE LANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw persoonlijke gegevens om u een consistente service van hoge kwaliteit te kunnen bieden. We bewaren je persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met de GDPR en bewaren je gegevens nooit langer dan nodig is.

UW REVIEWS

Wanneer u onze website gebruikt, kunt u mogelijk informatie delen via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Bijvoorbeeld wanneer je onze diensten ‘leuk vindt’, ‘deelt’ of beoordeelt. Wanneer u dit doet, kan uw persoonlijke informatie zichtbaar zijn voor de aanbieders van deze sociale netwerken en/of hun andere gebruikers. Vergeet niet dat het uw verantwoordelijkheid is om de juiste privacy-instellingen in te stellen op uw accounts bij sociale netwerken, zodat u zich op uw gemak voelt bij de manier waarop uw informatie op deze netwerken wordt gebruikt en gedeeld.

BEVEILIGING

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Dazzle bv en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om uw verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

We nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder:

 • Het implementeren van toegangscontroles tot onze informatietechnologie
 • We maken gebruik van passende procedures en technische beveiligingsmaatregelen (waaronder strikte versleuteling, anonimisering en archiveringstechnieken) om je gegevens te beveiligen op al onze computersystemen, netwerken, websites, mobiele apps, kantoren en winkels.
 • Je nooit om je wachtwoorden vragen;
 • Je adviseren om nooit je accountnummer of wachtwoord in te voeren in een e-mail of na het volgen van een link in een e-mail.

WAT GEBEURT ER ALS ONS BEDRIJF VAN EIGENAAR VERANDERT?

We kunnen ons bedrijf van tijd tot tijd uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop en/of de overdracht van de controle over ons bedrijf of een deel daarvan. Alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, zullen, indien ze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij met zeggenschap zal, onder de voorwaarden van dit Privacybeleid, toestemming krijgen om die gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk door ons zijn verzameld.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld als de wet verandert). We raden u aan dit beleid regelmatig te controleren om up-to-date te blijven.

COOKIES

Waar worden cookies voor gebruikt?

Dazzle gebruikt cookies om het gebruik en de functionaliteit van de website te verbeteren;
om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken en om statistieken samen te stellen;
om gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om op een website te navigeren en de functies ervan te gebruiken.
Prestatiecookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website, zoals het aantal bezoekers, de gebruikte browsers en de tijd die op een webpagina wordt doorgebracht. Wij gebruiken Google Analytics om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om bezoekersstatistieken samen te stellen.
Functionele cookies verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalvoorkeuren, regio, login).

Hoe kunt u cookies beheren?

De meeste webbrowsers accepteren cookies, maar als je liever niet hebt dat we op deze manier gegevens van je verzamelen, kun je in de privacyinstellingen van je browser kiezen om alle cookies te accepteren, sommige cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het weigeren van alle cookies kan echter betekenen dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. Elke browser is anders, dus kijk in het “Help”-menu van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Zie aboutcookies.org voor algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. Daar vindt u ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer.

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Als u gebruik wilt maken van een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, of als u een vraag of klacht hebt over dit beleid of de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per e-mail: luc.claeys@dazzle.be

Per post: Braemstraat 127, BE-9050 Gentbrugge

Bedankt om de tijd te nemen om onze Privacy Policy te lezen.

Dazzle bv

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023.